Paketa 2, shpërndahet 90% e fondit për të larguarit nga puna në periudhën 1 mars-17 maj, përfitojnë bonusin 50% e punonjësve të turizmit  

29/07/2020 11:00 AM 0 komente

Nga Paketa financiare 2, rreth 82% e përfituesve janë paguar me bonusin 40 mijë lekë, sipas të dhënave të përditësuara të Ministrisë të Financave. Deri më 24 korrik, e kanë përfituar ndihmën 172,172 të larguar nga puna në 47,388 biznese, nga 210 mijë që ishte numri total i përfituesve të pritshëm. Nga totali i përfituesve, rreth 23.4 mijë kanë përfituar ndihmën pas ankesave.

Subvencionimi i plotë i punonjësve të larguar nga puna për periudhën 1 mars-17 maj po shkon drejt përfundimit. Deri tani rreth 90% e punonjësve të larguar nga puna për këtë periudhë (për të gjitha subjektet e hapura apo të mbyllura nga urdhrat e MSHMS-së) kanë përfituar mbështetjen financiare nga Masa 2. Për këtë masë janë paguar 65,415 punonjës dhe 10,461 biznese. Fondi i paguar është 2,6 mld lekë. Numri total i përfituesve nga Ministria e Financave parashikohet të jetë 72 mijë me zgjerimin e fashës, nga 40 mijë që mendohej të ishte në fillim.

Deri tani, shpërndarja më e ulët e bonusit është për sektorin e turizmit. Rreth 50% e punonjësve të strukturave akomoduese kanë përfituar nga paketa financiare subvencionimin. Sipas të dhënave të Ministrisë, me Masën 4 janë paguar 4,920 punonjës në 1,004 biznese nga 10 mijë që parashikohej totali i përfituesve. Fondi i paguar është rreth 196,8 mln lekë.

Me Masën 1 për subvencionim për punonjësit e larguar + aktualë në bizneset me të ardhura mbi 14 milionë lekë të mbyllur nga urdhrat e MSHMS-së janë paguar 9,419 punonjës për 819 biznese. Fondi i paguar është 376,7 milionë lekë. Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave, në total në 1,286 biznese me xhiro mbi 14 mln lekë do të përfitojnë 26 mijë punonjës(nga të cilët 6 mijë të larguar nga puna.)

Nga Masa 3, subvencionim për të gjithë punonjësit e bizneseve me të ardhura nën 14 milionë lekë (përjashtuar 8,000 persona në profesionet e lira, tregtia, farmacitë, përfituesit e pagës së luftës së Paketës 1, etj.) janë paguar rreth 70% e përfituesve nga 100 mijë që parashikohet totali i tyre. Deri tani janë paguar 68,260 qytetarë dhe 31,866 biznesi nga 46,520 që parashikohet totali i bizneseve përfituese. Fondi i paguar është 2,7 mld lekë.

Për 4 masat e Paketës 2 janë lëvruar 6,8 mld lekë nga 8,4 mld lekë e totalit të fondit. Pas ndryshimeve në VKM për përfshirjen e të larguarve nga puna për periudhën 1 Mars deri më 17 Maj nga 10 Prill që ishte më parë, u shtuan edhe 32 mijë përfitues të tjerë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of