Qeveria, dobët me përdorimin e buxhetit, Ministria e Shëndetësisë në vend të fundit

06/08/2020 10:00 AM 0 komente

Ministria e Financave dhe Ekonomisë shfaqi performancën më të mirë për administrimin e fondeve publike gjatë vitit 2019, ndërsa Ministria e Shëndetësisë kishte performancën më të dobët, duke shënuar edhe përkeqësim në raport me një vit më parë.

Vlerësimin në lidhje me performancën e menaxhimit të fondeve buxhetore nga ministritë dhe entet kryesore publike e kanë dhënë audituesit e qeverisë, në Ministrinë e Financave.

Vlerësimi për ministritë u bë duke marrë në konsideratë disa indikatorë, që kanë të bëjnë me dërgimin e në kohë të faturave pranë degëve përkatëse të Thesarit, realizimin e shpenzimeve buxhetore sipas klasifikimit ekonomik, reduktimin e detyrimeve të prapambetura, realizimin e shpenzimeve kapitale dhe respektimin e afateve për pasqyrat financiare.

Të dhënat tregojnë se entet publike nuk kanë zbatuar mesatarisht në 40 për qind të detyrimeve ligjore që rrjedhin për zbatimin e fondeve buxhetore.

Siç shihet nga tabela bashkëngjitur, nga 72 pikët e mundshme, vetëm Ministria e Financave dhe ajo e Bujqësisë kanë marrë vlerësim me nga 52 pikë secila për korrektësinë e menaxhimit të fondeve, por me një diferencë 20 pikë me nivelin e kërkuar në ligje dhe rregullore.

Ndërsa për 9 ministritë e tjera, rezultati i vlerësimit ka qenë i dobët në raport me detyrimet ligjore që rrjedhin nga ligji dhe udhëzimet për zbatimin e buxhetit. Vlerësimin më të dobët e mori Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Drejtësisë me 41 dhe 42 pikë secila nga 72 pikë të mundshme. Ky vlerësim zbuloi se obligimet për zbatimin e buxhetit në këto dikastere nuk realizohen në masën 43 për qind.

Ministritë e tjera janë vlerësuar nga 43-47 pikë, rezultate shumë larg detyrimeve ligjore për zbatimin e buxhetit.

Nga entet publike në varësi të qeverisë që administrojnë buxhete të mëdha, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit mori pikët më larta, 59 nga 72 të mundshme, ndërsa Agjencia e Ujësjellës-Kanalizimeve mori vlerësimin e më të ulët me vetëm 29 pikë.

Nga bashkitë e mëdha, vlerësimin më të mirë për administrimin e buxhetit e mori Bashkia e Fierit me 51 pikë nga 68 pikë të mundshme, ndërsa vlerësimin më të dobët e mori Bashkia e Dibrës, me 17 pikë.

Nga bashkitë e vogla, ajo e Patosit mori vlerësimin më të lartë me 52 pikë dhe me vlerësimin me të dobët, Bashkia e Himarës.

Nga institucionet e pavarura, renditjen më të mirë e mori Komisioneri për të Drejtën e Informimit me 60 pikë, nga 72 gjithsej, ndërsa vlerësimin më të dobët e mori Këshilli i Lartë i Prokurorisë, me vetëm 28 pikë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of