Qeveria rrudhi me 60 mln euro shpenzimet më 2016, investimet kapitale 3 % më të ulëta se 2015-a

26/01/2017 8:58 AM 0 komente

Shpenzimet buxhetore kanë hyrë në një trend rënës, teksa shihet se për të dytin vit radhazi më 2016, arka e shtetit ka ulur pozicionin e injektimeve në ekonomi.

Sipas të dhënave fiskale të Ministrisë së Financave shpenzimet totale ishin 1.9% më të ulëta se me 2015, me rreth 8.1 miliardë lekë më pak (60 mln euro).

Ulja në këto vlera u faturohet kryesisht dy zërave, uljes së shpenzimeve për interesa dhe shpenzimeve kapitale.

Ulja me 2.3 miliardë ose 6.2 për qind e shpenzimeve për interesave në raport me 2015 është rezultat i ecurisë pozitive, që kanë pasur përqindjet e shërbimit të borxhit në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Edhe pse në muajt e fundit interesat e borxhit të brendshëm ishin në rritje, në total norma e interesit që qeveria shqiptare ka paguar për borxhin publik ka qenë më e ulët se parashikimet e 2016. Kjo ecuri ka sjellë kursime të konsiderueshme me gati 16 milionë euro, të cilat qeveria i ka përdoru për të ulur në mënyrë të mëtejshme deficitin buxhetor.

Por duket se problemi më i madh qëndron në dobësitë që qeveria po shfaq për të realizuar programin vjetor të shpenzimeve kapitale.

Sipas të dhënave përmbyllëse të 2016, investimet kapitale rezultuan 1,7 miliardë lekë më të ulëta se më 2015, ose me një rënie 2.8%.

Qeveria në planin e rishikuar nëpërmjet aktivit të dyte normativ synonte të azhurnonte 58.6 miliardë lekë duke e shkurtuar parashikimet në lidhje me planet e fillim vitit me rreth 1.3 miliardë lekë. Por të dhënat finale tregojnë se janë shpenzuar për investime kapitale 61.2 miliardë lekë, shumë kjo që është rreth 3 për qind më ulët se e 2015, por e lartë se, plani i vitit 2016.

Shpenzimet kapitale të 2016 arritën nivelin më të ulët të dekadës si në vlera neto dhe në raport me PBB-në.  Të dhënat fiskale tregojnë, që totali i shpenzimit publik është nën normën e përcaktuar, 82.5 mld lekë.

Sa u përket investimeve në vitin 2016 sipas zërave, 21 mld lekë janë planifikuar për ndërtim dhe rikonstruktim rrugësh, 5 mld lekë për investime në energji (përtej investimeve të vetë kompanisë) dhe për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve rreth 10,5 mld lekë.

Qeveria e ka shndërruar në traditë shkurtimin e fondeve të investimeve në mes të vitit. Edhe këtë vit plani i investimeve publike shkurtoi fondet për këtë zë, duke u bërë shkak për akumulimin e borxheve të reja të prapambetura. Ministria e Financave ka raportuar se nga janari në tetor 2016, borxhet e krijuara rishtazi arritën në 24 milionë euro.

Në listën e detajuar të shpenzimeve rezulton se nga 450 milionë dollarë që dha buxheti i shtetit për investime publike çdo institucioni, rreth 45 milionë dollarë do të shkojnë për të lehtësuar punën e nëpunësve dhe ministrive, nëpërmjet riskontrusksioneve të godinave dhe zyrave ku ato punojnë.

  Fakt 2015 Fakt 2016   Ndry. Ne vlere Ndry. Ne % Plani 2016 Dife plan -fakt
TOTALI i SHPENZIMEVE 437,408 429,219   -8,189 -1.9 450,224 -21,005
Shpenzime Korrente 351,752 367,908   16,156 4.6 384,741 -16,833
Personeli 72,489 67,541   -4,948 -6.8 67,579 -38
 Paga 62,492 58,216 -4,276 -6.8 57,835 381
Kontributi per Sigurime Shoqerore 9,997 9,325 -672 -6.7 9,344 -19
Fondi i vecante i pagave 0 0 0 400 -400
Interesat 38,643 36,259   -2,384 -6.2 42,600 -6,341
 Te Brendshme 27,385 25,526 -1,859 -6.8 30,475 -4,949
 Te Huaja 11,258 10,733 -525 -4.7 12,125 -1,392
Shpenzime Operative Mirembajtje 42,409 46,208   3,799 9.0 43,460 2,748
Subvecionet 1,735 1,725 -10 -0.6 1,740 -15
Shpenzime per fonde speciale 141,166 150,585   9,419 6.7 155,243 -4,658
 Sigurime Shoqerore 107,309 114,298 6,989 6.5 115,849 -1,551
politika te reja pensionesh 0 0 0 0 0
 Sigurime Shendetsore 32,695 34,796 2,101 6.4 35,794 -998
shpenzim per kompensim pronaresh 1,162 1,491 329 28.3 3,600 -2,109
Shpenzime per Buxhetin Vendor nga te cilat: 34,066 43,025 8,959 26.3 51,449 -8,424
Shpenzime te tjera sociale 20,244 22,565 2,321 11.5 22,670 -105
Pagesa e Papunesise 615 691 76 12.4 850 -159
Ndihma Ekonomike 17,597 20,026 2,429 13.8 19,820 206
Kompensim  te perndjekurit politike 1,967 1,848 -119 -6.0 2,000 -152
Shpenzime Kapitale 63,059 61,311 -1,748 -2.8 58,683 2,628
 DEFIÇITI -58,202 -24,367   33,835 -58.1 -35,730 11,363

ecuria e shpenzimeve buxhetore-grafik

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of