Raporti/ Shqipëria, me pasigurinë më të madhe sa u përket bizneseve në Europën Qendrore e Juglindore

26/08/2019 11:00 PM 0 komente

Shqipëria, Rumania dhe Kosova kanë pikëpamjet më negative për pasigurinë me të cilën përballen bizneset në 2019. Ky rezultat vjen nga publikimi më i ri i Indeksit të Besimit të zhvilluar nga Deloitte në 17 vende në Europën Qendrore dhe Juglindore.

Balanca neto e përgjigjeve në këto vende shkon nga -64% në Shqipëri dhe Rumani në -50% në Kosovë. Vendi më i qetë është Hungaria, e cila është gjithashtu e vetmja me një bilanc neto pozitiv (+ 15%). 75% e drejtuesve të bizneseve atje presin një nivel normal të pasigurisë, dhe vetëm 5% presin që ajo të jetë e lartë.

Nuk ka pasur ndryshime të mëdha në nivelet e perceptuara të pasigurisë me të cilat përballen bizneset e të anketuarve që nga viti i kaluar, citon raporti i 2019-s. Sidoqoftë, ekziston një tendencë e dukshme drejt pritjeve më pesimiste. Pjesa e të anketuarve që besojnë se ekziston një nivel i lartë i pasigurisë është rritur me 4p.p. (nga 31% në 2018 në 35% në 2019), dhe pjesa e atyre që besojnë se do të jetë e ulët ra me 1p.p. (nga 12% në 11%). Kjo ka bërë që indeksi i bilancit neto (ndryshimi midis pjesës së të anketuarve që presin një nivel të ulët të pasigurisë dhe pjesën që presin një nivel të lartë të pasigurisë) të bjerë nga -19% në -24%. Kjo tendencë është e dukshme edhe në BE dhe Eurozonë.

Gjetjet e paraqitura dhe të diskutuara në këtë raport paraqesin mendimet e 674 CEO të bazuara në 17 vende të Europës Qendrore: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Estoni, Hungari, Kosovë, Letoni, Lituani, Mali i Zi, Poloni, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni dhe Ukrainë. Dymbëdhjetë nga këto u përfshinë në raportin e vitit të kaluar dhe pesë u bashkuan me projektin këtë vit. Sondazhi u krye midis shtatorit dhe nëntorit 2018.

Indeksi i Besimit i Deloitte i Europës Qendrore përbëhet nga tre nënindekse që pasqyrojnë optimizmin e CFOs (ose mungesën e tij) për tri çështje kryesore: proceset ekonomike (Indeksi i Besimit të Ekonomisë); mjedisi i biznesit (Indeksi i Besimit të Mjedisit të Biznesit); dhe perspektivat për zhvillimin e kompanive të tyre.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of