Refuzohet urbanizimi i Prishtinës në toka bujqësore

08/09/2014 3:31 PM 0 komente
Shtrirja e zonave urbane drejt tokave bujqësore është një problem i madh në Komunën e Prishtinës dhe në Komunat e tjera, pasi deri më tani planifikimi i zhvillimit të qytetit edhe në tokat bujqësore nuk është ndaluar.
Idriz Gashi, shef i divizionit të tokave, në Ministrinë e Bujqësisë ka thënë për KosovaPress, se Komuna e Prishtinës e ka dorëzuar një kërkesë në Ministrinë e Bujqësisë, të paraparë me ligjin për tokën bujqësore që të merr një pëlqim për shtrirjen e zonave urbane në toka bujqësore.
Në bazë të këtij plani Gashi, ka treguar që është paraparë një sipërfaqe e madhe e tokës bujqësore kualitative të shndërrohet në toka ndërtimore, prandaj, ministria e ka refuzuar këtë kërkesë në mënyrë që mos të dëmtohet ajo pjesë aq e madhe e tokës bujqësore.
Lidhur me këtë rast edhe Fitore Pacolli, shefe e kabinetit të kryetarit të Prishtinës, ka deklaruar për KosovaPress, se deri më tani plani zhvillimor i qytetit i cili është hartuar më herët dhe është miratuar në vitet e kaluara parasheh zhvillimin e qytetit edhe në tokat bujqësore. Por, sipas saj, pas konsultimeve që Komuna ka bërë me Ministrinë e Bujqësisë kanë vendosur që zhvillimi urban i qytetit të mos shkoj në tokat bujqësore.
“Sa i përket tokave bujqësore, Komuna e Prishtinës punon në bazë të ligjeve në fuqi. Pra, plani i zhvillimit komunal të Prishtinës parasheh zgjerimin e qytetit edhe në tokat bujqësore, mirëpo pas disa konsultimeve që kemi me Ministrinë e Bujqësisë nuk kemi marrë pëlqim në zbatimin e këtij plani sepse Ministria kërkon që zhvillimi i qytetit të mos shkoj në toka bujqësore, pra të shkoj në pjesët e tjera. Edhe ne jemi të pajtimit që tokat bujqësore të ruhen. Pra, në këtë rast ne jemi duke e rishikuar planin komunal dhe që të shohim se si mund ta zhvillojmë qytetin në tokat ku nuk dëmtohet bujqësia e Komunës së Prishtinës”, ka theksuar Pacolli.
Idriz Gashi, ka theksuar se Ministria e Bujqësisë ka rekomanduar Komunën e Prishtinës që të zbatoj ligjet në fuqi që e rregullojnë këtë fushë. Gashi, ka shtuar se pasi që është analizuar vlera e atyre tokave e kanë vërejtur se në disa zona nuk ia vlen të bëhen zona ndërtimore andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e refuzimit të kërkesës së Komunës.
“Komuna e Prishtinës ka dorëzuar një kërkesë në Ministrinë e Bujqësisë, të paraparë me ligjin për tokën bujqësore që të merr një pëlqim për shtrirjen e zonave urbane në toka bujqësore dhe në bazë të këtij plani është paraparë një sipërfaqe e madhe e tokës bujqësore kualitative të shndërrohet në toka ndërtimore. Mirëpo, Ministria e Bujqësisë pasi e ka marrë këtë plan e ka shqyrtuar e ka analizuar dhe ka bërë disa krahasime duke u bazuar në klasifikimin pedologjik të tokave, duke u bazuar në klasifikimin e përshtatshmërisë së tokave në Kosovë është vërejtur se në disa zona nuk ia vlen të bëhen zona ndërtimore”, ka thënë Gashi.
Gashi, ka thënë se janë duke shqyrtuar edhe plane tjera dhe zona tjera duke u bazuar në dispozitat dhe ligjet në fuqi që e rregullojnë këtë fushë. Deri më tani, Gashi ka pohuar se Komuna e Prishtinës, nuk e ka shkelur ligjin për të dhënë leje ndërtimi në toka bujqësore.
Sipas njohësit të bujqësisë, Imer Rusinovci, përgjegjësia më e madhe sa i përket sistemit agrar është ruajtja e tokave bujqësore. Ai, ka theksuar se shkatërrimi i tokave bujqësore është problem alarmant dhe shqetësues në mbarë Kosovën. Ai ka thënë se shkatërrimi i egër i tokave bujqësore nuk është për t’u falur por për t’u sanksionuar me ligj.
“Problemi i shkatërrimit të tokës bujqësore është një problem alarmant shqetësues në mbarë Republikën e Kosovës dhe është fenomen që është vërejt pothuajse në gjitha komunat. Madje është shumë shqetësuese në raport me Komunën e Prishtinës fenomeni i tjetërsimit të egër të tokës në komunat të cilat kanë qenë komostacion dhe në sistemin e ujitjes. Kjo nuk është për tu falur sepse kjo është një dukuri që do të na kushtoj shumë neve dhe gjeneratave që do të vijnë pas nesh dhe unë mendoj se një herë e përgjithmonë fenomeni i tjetërsimit të tokës bujqësore në formë barbare, në formë të egër duhet të sanksionohet me ligj”, ka thënë Rusinovci.
Në tokat në sistem të ujitjes dhe komostacion sipas tyre nuk lejohen ndërtime, përveç ndërtimit të objekteve me rëndësi të veçanta.
Gashi, ka thënë se Ministria e Bujqësisë e ka mandatin t’i mbroj tokat bujqësore sepse plani zhvillimor i Komunës së Prishtinës, duhet të jetë i harmonizuar me shfrytëzimin e tokave bujqësore. Sipas tij, për shkeljen e ligjit është paraparë dënimi i personave të cilët ndërtojnë në mënyrë të pa ligjshme. Por ligji vlen njëjtë edhe për Komunën e cila duhet të zbatoj ligjet në fuqi dhe të marrë leje nga Ministria e Bujqësisë për ndërtimin e këtyre tokave./Kp/Telegrafi/
 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of