Rritet interesi për të investuar në bono thesari

26/02/2016 9:33 AM 0 komente

Ekspertët sugjerojnë kujdes për instrumentat afatgjatë…

Nëse keni mundësinë të kurseni para keni pak alternativa. Depozita bankare, e letrat me vlerë të qeverisë. Këto të fundit kanë filluar të bëhen më popullore. Normat e fitimit mbeten më të larta se ato të depozitave në banka, dhe aksesi për bonot është bërë më i thjeshtë.

Sipas të dhënave financiare, aktualisht bonot e thesarit me maturim një vjeçar kanë një normë interesi prej gati 2%, ndërsa norma e interesit në depozitat bankare po për një vit është rreth 1.7%.

Drejtor i Departamentit te Thesarit, Union Bank  thotë se ”Kjo është një nga format ku mund te investohen kursimet. Eshte rritur aksesi dhe interesi. Qytetarët e kanë më të thjeshtë tashme pasi nuk kanë nevojë të paraqiten ne sportelet e bankës së shqipërisë, por ne bankat e nivelit të dytë”

Sipas te dhenave financiare, aktualisht bonot e thesarit me maturim nje vjeccar kane nje norme interesi prej gati 2%, ndersa norma e interesit ne depozitat bankare po per nje vit eshte rreth 1.7% . ”Ka një ngushtim, pavarësisht se norma e  interesit ka rënë në 3- 4 vitet e fundit, ka një rënie më të fortë të interesit të letrave me vlerë”, thotë Ligacaj.

Por çfarë duhet të kenë parasysh kur investoni në bono thesari, apo obligacione?
Ato, shihen ende si një investim i sigurt e me risk minimal, pasi vlerësohet se shteti është i fundit që falimenton. Ndonëse vitet e fundit disa shtete përfshirë Greqinë, shkuan në kolaps, duke treguar se edhe investimi në asetet shtetërore nuk është i sigurt.
Megjithatë, pasiguritë në rastin e investimit në bono thesari lidhen drejtpërdrejt me klientin. Nëse keni pak siguri për gjendjen tuaj ekonomike në dhjetë vitet e ardhshme, nuk sugjerohet investimi në bono dhjetë vjeçare. Nëse një tërheqje e parakohshme e depozitave, ju bën të humbni vetëm normat e interesit, me tregtimin e bonove të thesarit para afatit të maturimit mund tëhumbisni edhe shumën e investuar.
Vitin e kaluar, rreth 73% e letrave me vlerë, ishin instrumenta afatshkurtra, pra bono thesari dhe vetëm 27 ishin obligacione, me afat të gjatë maturimi.
/ ABC NEWS

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of