Shërbimet mjedisore, projekti 23 mln dollarë i Bankës Botërore mbyllet në maj 2021

17/12/2020 1:00 PM 0 komente

Banka Botërore ka vlerësuar ecurinë e projektit për shërbimet mjedisore i nisur qysh në vitin 2015 duke nënvizuar se do të shtyhet deri në maj 2021.

Sipas raportit të hartuar nga misioni i cili bërë këtë vlerësim virtualisht një pjesë e mirë e objektivave janë arritur. Projekti për shërbimet mjedisore ka një vlerë rreth 23 milionë dollarë dhe përfshin katër komponentë.

“Misioni i mbështetjes së zbatimit i zhvilluar virtualisht vuri në dukje progresin e mirë të bërë në zbatimin e aktiviteteve kryesore të projektit: Inventari Kombëtar i Pyjeve,; planet e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave, Sistemi i Informacionit për Pyjet e Shqipërisë (AlFIS); regjistrimi i pyjeve dhe kullotave në bashki; e dyta thirrja e IPARD si grante për pyjet dhe finalizimi i granteve të vogla për investime për tre grupe lokale veprimi në tre komuna pilot. Për të respektuar kufizimet për shkak të COVID-19 u rishikuan planet dhe u ra dakord mes Ministrisë dhe kontraktuesve / konsulentëve. Trajnimi i bashkive mbi pyjet sa i takon sistemit AIFIS u organizua në mënyrë vitruale ndërsa kontrollet në vend për grantet IPARD dhe disa punë në terren për planet e menaxhimit të pyjeve u organizuan në terren” thuhet në dokument.

Një element i rëndësishëm që nënvizohet në raportin e Bankës është përfshirja e pyjeve në një paketë mbështetëse nën programin IPARD III.

“Misioni u shpreh i kënaqur lidhur me faktin që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të përfshijë grante për pyjet,  në projekte pilote në kuadër të  programit të ri IPARD III (financimi i grantit të BE-së për zhvillimin rural) si një masë e re. Kështu, asistenca teknike që do të sigurohet nën projekt për të hartuar masën dhe për të përgatitur paketën e akreditimit që do të sigurojë financim të qëndrueshëm për fermerët dhe përdoruesit e pyjeve dhe kullotave ‘ shoqatat e përdoruesve të tyre në zonat ruale dhe malore. Objektivat e zhvillimit të projektit janë përmbushur: (i) Sipërfaqja e tokës ku janë miratuar praktika të qëndrueshme të menaxhimit të tokës është 9,452 ha përkundrejt synimit përfundimtar prej 9,000 ha; dhe (ii) numri i njerëzve me përfitime monetare dhe jo-monetare arriti në 3386, përkundër fundit objektivi prej 3,000 (nga të cilat përfituese femra janë 1010, përkundrejt synimit përfundimtar të 1000). Shumica e treguesve ose janë përmbushur ose janë aktivë dhe shumë afër mbylljes bashkë me projektin. Data e mbylljes së këtij të fundit u zgjat deri në maj 2021” thuhet në dokument.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of