Shqipëria i “mori” BE-së 500 milionë euro për 9 mujorin 2018

Nga vendet e Bashkimit Europian kanë hyrë në Shqipëri rreth 500 milionë euro neto nga tregtia, shërbimet dhe të ardhura të tjera për 9 muajt e vitit 2018. Të dhënat janë bërë të ditura nga Eurostat  në raportin tremujor për “Deficitin e llogarisë korente në tregti dhe shërbime me vendet jo të BE-së”. Sipas statistikave të Eurostat për 9 mujorin, BE ka me Shqipërinë një deficit të llogarisë korente prej rreth 500 milionë euro, që nënkupton që kjo shumë ka … Continue reading Shqipëria i “mori” BE-së 500 milionë euro për 9 mujorin 2018