Shtyrja e kredive iu çliroi bizneseve rreth 188 milionë euro likuiditet

13/08/2020 12:43 PM 0 komente

Shtyrja e kësteve të kredisë iu ka mundësuar bizneseve shqiptare likuiditete në vlerën e rreth 188 milionë eurove. Banka e Shqipërisë vlerëson se ndikimi financiar i shtyrjes së kredive, vetëm në segmentin e sipërmarrjes, arriti në 23.3 miliardë lekë, ose rreth 11% e fondit total vjetor të pagave.

Bankat kanë raportuar se pikërisht bizneset janë segmenti që kanë përfituar më shumë nga moratoriumi i pagesave të kredive, që u vendos në mesin e muajit mars dhe që do t’i shtrijë efektet deri në fund të gushtit. Nga afërsisht dy miliardë euro portofol i kredive të shtyra, rreth 85% e kësaj shume i takon bizneseve.

Në veçanti, janë shtyrë këstet e kredive të bizneseve që operojnë në sektorin e shërbimeve dhe atë të turizmit, që janë edhe sektorët me rënien më të madhe të aktivitetit ekonomik gjatë kësaj periudhe. Sipas monedhës vihet re se ajo është përdorur më shumë për kredinë në valutë dhe sidomos atë në euro.

Ndërkohë, për individët likuiditeti i çliruar vlerësohet në rreth 3.5 miliardë lekë ose 0.2% e shpenzimeve konsumatore që ata kryejnë gjatë një viti.

Të mbledhura së bashku, vlera e kësteve të shtyra për bizneset dhe individët arriti në pothuajse 27 miliardë lekë ose rreth 217 milionë euro, çka përfaëqëson njëkohësisht edhe efektin në likuiditetet e institucioneve financiare, si rezultat i shtyrjes së arkëtimeve të kësteve.

Kjo shumë përbën rreth 10.5% të kapitalit aksioner të sistemit bankar në mesin e këtij viti.

Njëkohësisht, kjo shumë është afërsisht e barabartë me fitimet e pashpërndara të sistemit bankar, përfshi edhe ato të vitit korrent. Për bankat shtyrja e kësteve nuk ka krijuar probleme serioze likuiditeti, por për institucionet më të vogla financiare po.

Sipas një anketimi të kryer nga Shoqata Shqiptare e Mikrokredisë (AMA), rreth 38% e kompanive raportuan probleme serioze likuiditeti, sidmos institucionet më të reja në treg, që nuk kishin pasur mundësi të krijonin rezerva të përshtatshme.

Përballë kësaj situate, institucionet në fjalë u detyruan të bllokimin disbursimin e kredive të reja, të shkurtonin vende pune dhe të ulnin pagat.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of