Strategjia e re, ja katër synimet kryesore

18/12/2018 4:35 PM 0 komente

Këtë vit, qeveria ka vënë në zbatim një strategji të re në sektorin e shkencës dhe teknologjisë. Strategjia 2017-2022, bazohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në parimet kryesore të zhvillimit të Zonës Europiane të Kërkimit Shkencor.

Ministria e Arsimit shprehet se, strategjia përputhet me Axhendën Europiane për Unionin e Inovacionit dhe Strategjinë Rajonale SEE-2020. Qëllimi është maksimalizimi i rezultateve të kërkimit shkencor, në periudhën 2017 – 2022, nëpërmjet përmirësimit të politikave, instrumenteve ligjore, institucionale dhe financiare, do të realizohet nëpërmjet përmbushjes së objektivave të mëposhtëm:

-Reformimi i sistemit institucional të kërkimit shkencor nëpërmjet garantimit të aksesit të hapur online për të gjitha botimet shkencore të financuara me fonde publike dhe krijimi i bazës së të dhënave të Doktoraturave dhe Projekteve Kombëtare të Kërkim – Zhvillimit nga AKKSHI

-Synohet rritja e investimeve për shkencën dhe inovacionin bazuar në fondet publike dhe burime të tjera alternative deri në 1% të GDP deri më 2022.

-Synohet përfshirja e diasporës shkencore shqiptare, rritja e bashkëpunimit mes komunitetit të kërkimit shkencor dhe biznesit dhe monitorimi i cilësisë së kërkimit shkencor.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of