Tatimet e Tiranës u kujtojnë bizneseve të bëjnë deklarime të sakta!

04/02/2020 11:00 PM 0 komente

Një njoftim i Tatimeve dërguar bizneseve i ka çoroditur këta të fundit.

Në njoftim, tatimet thonë se “Në mbështetje të Ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 6) Detyrimi tatimor, kërkojmë nga ana Juaj të permbushni  detyrimet tuaja , duke paguar në afat detyrimet tatimore të vetdeklaruara” .

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë  ka si qellim rritjen e efiçensës dhe përmbushjen e objektivave, duke nxitur vetedeklarimin e subjekteve sipas llojit të aktivitetit të tyre, thuhet më tej në njoftim.

Ju lutemi të plotësoni  korrekt deklaratat tatimore, pasi çdo pasaktësi është objekt i analizave të vazhdueshme dhe mbikëqyrjes nga administrate tatimore, vijon njoftimi duke nënvizuar pjesën e pasaktësisë. “Tatimpaguesi mbetet personalisht përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve tatimore”, përfunodn njoftimi.

Por, ekonomistët janë ankuar se ky njoftim u ka shkuar të gjithëve, edhe subjekteve që i kanë shlyer në rregull dhe kanë qenë të saktë në deklarimet tatimore, duke krijuar amulli tek bizneset që janë korrekt me pagesat e detyrimeve tatimore.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of