Tatimet: Lehtësohet kontrolli për personat e vetëpunësuar në familje

24/01/2020 2:13 PM 0 komente

Nëse më parë ju vinte kontroll në dyqan dhe evidentoheshin persona të papaguar të familjes mbi 16 vjeç, personi fizik duhet të vërtetonte brenda pesë ditësh së personi në fjalë i përkiste familjes. Tashmë kjo procedurë është lehtësuar.

Tatimet njoftojnë se në bazë të ndryshimeve të fundit të ligjit të procedurave tatimore, në rast se nga kontrolli në ambientet e biznesit të tatimpaguesit person fizik, evidentohen persona të papaguar të familjes mbi 16 vjeç, atëherë vetë organi tatimor vërteton përmes portalit “e-Albania”, nëpërmjet certifikatës familjare të të vetëpunësuarit, nëse personi i evidentuar plotëson ose jo kushtet për t’u konsideruar si person i papaguar i familjes apo si bashkëjetues, sipas kuptimit të Kodit Civil.

Në këtë mënyrë, është hequr detyrimi i personit fizik që të vërtetojë pranë organit tatimor brenda 5 ditësh, se personi i evidentuar në vendin e aktivitetit është person i papaguar i familjes.

Ky ndryshim është një nga efektet e drejtëpërdrejta pozitive të ofrimit të shërbimeve online dhe të qarkullimit elektronik të informacionit, brenda institucioneve të administratës publike

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of