Tërmeti nuk ndikon të ardhurat në buxhet, në janar u arkëtuan 3.9 % më shumë se vjet (efekti nga karburantet)

06/03/2020 1:47 PM 0 komente

Tërmeti i 26 nëntorit, i cili veç të tjerash i dha goditje konsumit në muajin dhjetor, duket se nuk e ka ndikuar negativisht rezultatin e të ardhurave buxhetore. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave në muajin janar totali i të ardhurave në buxhet arriti në 36 miliardë lekë, shumë kjo 3.9 për qind më shumë se të ardhurat faktike të muajit janar 2018 dhe 0.4 për qind më të larta se plani i këtij viti. Efekti në performanën pozitive erdhi nga doganat, që i rritën të ardhurat me rreth 10%, ndërsa tatimet shënuan rënie prej 1.9% të të arhdurave në raport me faktin e janarit 2019.

Siç shihet nga të dhënat e detajuara, rritja e arkëtimeve është ndikuar grumbullimet e larta në tre zërat kryesore, TVSH, Tatim-Fitim dhe Akciza.

Gjatë muajit janar të ardhurat nga TVSH arritën 11.4 miliardë lekë duke u rritur 4.8 për qind në raport me grumbullimet e janarit 2018 dhe 7.6 për qind në raport me planin e vitit.

Rritje shënuan edhe të ardhurat nga akciza. U arkëtuan gjithsej 3,4 miliardë lekë me një rritje 17.2 për qind në raport me faktin dhe 18.3 % në raport me planin.

Nga të dhënat zyrtare shihet se ndikimin në rritjen e të ardhurave në muajin janar e kanë dhënë importet e larta të naftës dhe të birrës, të cilat kanë shënuar rekorde që nga viti 1990.

Në muajin janar janë importuar 43 mijë tonë naftë me një 37 për qind në raport me janarin e vitit 2018. Ndërsa importet e birrës arritën në 1846 tonë duke u dyfishuar në raport me një vit më parë. Nafta është kontribuuesi kryesor me taksa dhe tatime në buxhet. Importet e larta të naftës ndikuan pozitivisht të ardhurat doganore, me një rritje 10 për qind në raport me faktin e 2018 dhe me një rritje 4.4 për qind kundrejt planit të janarit.

Përndryshe arkëtimet buxhetore nga tatimet kanë shënuar rënie si në raport me planin dhe me fatin. Të dhënat tregojnë se TVSH-ja e brendshme ra me 0.5 për qind në raport me faktin e 2018, ndërsa në total të ardhurat tatimore ranë me 1.9 për qind në raport me faktin e vitit të kaluar.

Rritjen më të madhe në përqindje e shënuan arkëtimet nga Tatimi mbi Fitimin, të cilat arritën vlerën e 2,2 miliardë lekëve me një rritje 39.4 për qind në raport si me faktin 2018 ashtu edhe me planin e muajit janar të detajuar në buxhetin e vitit 2020.

Në kundërt me tatimet e mëdha të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale ranë me 6 për qind në krahasim me vitin 2018, edhe pse treguesit e punësimit janë përmirësuar në mënyrë sistematikë përgjatë vitit që shkoi.

Edhe pse shpenzimet buxhetore u mbajtën në kontrollin në muajin janar duke mos kaluar planin e periudhës, deficiti buxhetor u thellua me 57 për qind në raport më janarin e vitit 2018. Borxhi i ri rezultoi së paku 10 milionë euro më shumë në janarin e këtij viti.

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of