Transmetimi i gazit, ERE i refuzon Albpetrolit licencën, nuk plotësoi kriteret

16/09/2019 11:01 PM 1 koment

Enti Rregullator i Energjisë vendosi që të refiuzonte kërkesën e kompanisë publike të nxjerrjes dhe prodhimit të naftës në vend, Albpetrol për tu licencuar në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror. Në vendimin që sanksionon këtë masë ERE nënvizon se kjo erdhi në kushtet kur Albpetrol nuk plotësoi detyrat që i ishin dhënë më herët lidhur me dokumentacionin. Albpetrol kishte kërkuar më herët licencimin në aktivitetin e furnizimit të gazit me një afat 10 vjeçar, një procedurë që u nis të shqyrtohej nga ERE në muajin maj të këtij viti.

Albpetrolit ju kërkua që përpos dokumenteve që kishte vënë në dispozicion të paraqiste edhe një sërë dokumentesh të tjera. “Me shkresën nr. 348/1 Prot, datë 05.06.2019, ERE ka përcjellë pranë shoqërisë njoftimin e vendimit dhe kërkesën për plotësim të dokumentacionit të munguar, i cili konsiston si më poshtë: Vërtetim nga organet kompetente që ndaj personit juridik apo personave dhe drejtuesve kryesorë të shoqërisë tregtare nuk ka një vendim të formës së prerë për ndonjë vepër penale; struktura organizative dhe funksionimi administrativ i shoqërisë, lista e personelit sipas profilit (në përputhje me aktivitetin për të cilin është kërkuar Licenca); dokumentacioni që tregon titujt ose pronësinë mbi asetet që ka, që ka dedikuar ose ka nënkontraktuar/marrë me qera ose që pritet në mënyrë bindëse të përfitohen nga ose për Aplikantin për të kryer funksionet ose plotësuar detyrimet nën licencën e kërkuar. Lejet dhe autorizimet mjedisore sipas rastit për aktivitetet ushtrimi i të cilave kryhet me asetet përkatëse. Deklarime të lëshuara prej autoriteteve përkatëse për shlyerjen e detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shoqërore, në masën që këto detyrime janë plotësuar prej aplikantit” thuhet në dokument.

Po kështu ERE kërkoi që Albpetrol të paraqiste një plan biznesi i cili përfshin një analizë të kostove dhe përfitimeve përfshirë kostot për largimin përfundimtar të pajisjeve dhe rehabilitimin e mjedisit me përfundimin e operacioneve si dhe sasinë mesatare të gazit natyror të shprehur në milion Nm3, e parashikuar për tu livruar gjatë një viti.

ERE ka njoftuar me një shkresë tjetër në korrik Albpetrolin që të paraqiste dokumentacionin e nevojshëm por nga kompania nuk është marrë asnjë hap duke mos kthyer përgjigje çka ka bërë që në fund Bordi i Komisionerëve i Entit të refuzonte kërkesën për licencimin në aktivitetin e furnizimit me gaz natyror.

1
Komente

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
altin Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
altin
Guest
altin

*Furnizimin dhe jo transmetimin sic shkruan ne titull.