Video News Monitor

Tutorial deklarimi i të ardhurave personale

30/07/2020 9:12 PM 0 komente

Të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë duhet të përgatiten për plotësimin e Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave.

Plotësimi i deklaratës është detyrim për të gjithë personat që kanë të ardhura mbi 2 milion lekë, por edhe për ata të punësuar, që janë në dy, apo më shumë vende pune, që të ardhurat i kanë mbi 2 milion lekë në vit për deklarimin e këtij viti dhe të gjithë të dy apo më shumë punësuarve nga viti tjetër, pavarësisht nivelit të të ardhurave.

Për kategoritë e tjera, mbetet në dëshirën personale plotësimi ose jo i DIVA-s për të përfituar nga disa lehtësi që ajo ofron. Të punësuarit që janë në dy, ose më shumë vende pune dhe kanë të ardhura nën 2 milion lekë në vit, do të plotësojnë DIVA-n në prill të vitit 2021, për të ardhurat 12 mujore të 2020.

Më poshtë gjeni videon shoqëruese, të shpjeguar nga eksperti kontabël Artan Xhiani për mënyrën e aplikimit online në DPT të deklaratës vjetore të të ardhurave.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of