Udhëzuesi se si operon sistemi shëndetësor shqiptar në raste pandemish të rrezikshme

01/03/2020 10:57 PM 0 komente

Në vitin 2018 një ekip ekspertësh të shëndetësisë nga Shqipëria në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësie përgatiten një udhëzues për planin e përgjigjes së spitaleve në rast fatkeqësie, si natyrore, pandemike ose me arme kimike i vlefshëm edhe për koronavirusin.

Udhëzuesi që standardizon rregullat kombëtare me ato të OBSH-së u hartua nga Ardian Xinxo, Marcel Dubouloz, Petro Mersini, Dhimitër Kraja, Edmond Zaimi, Fatos Olldashi, Arjan Harxhi, Pëllumb Pipero, Gazmend Bejtja dhe tashmë është në fuqi dhe jep edhe skemën e përgatitjes dhe reagimit edhe në rast pandemie të krijuar nga virus shkatërrues.

Udhëzuesi jep skemën se si spitalet dhe strukturat e shëndetësisë mund të menaxhojnë incidentet që nga niveli i ulët, mesëm dhe të lartë. Shiko këtu (https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/2-udhezuesi.pdf )

Sipas këtij udhëzuesi planifikimi dhe përballimi i emergjencave civile në sektorin shëndetësor drejtohet nga Ministria e Shëndetësisë. Pranë saj funksionon Komisioni i Posaçëm që ka rol përgatitës ndaj Emergjencave Civile.

Ai drejton përgatitjen e politikave, strategjive, projekteve dhe programeve të menaxhimit të rrezikut dhe të emergjencave në rrafshin shëndetësor. Miratimi i planeve të emergjencave është një nga detyrat e rëndësishme të këtij Komisioni.

Mbledhja e tij bëhet sipas nevojave në mbështetje të programeve, aktiviteteve që lidhen me planifikimin e emergjencave civile.

Një tjetër hallkë e rëndësishme në rast emergjencash shëndetësore është njësia për Planifikimin dhe Përballimin e Emergjencave Civile (PPEC). Kjo njësi mban lidhje të vazhdueshme me strukturat dhe institucionet e sektorit shëndetësor si dhe me institucionet e tjera të vendit dhe tëhuaja jashtë tij.

Grupi Operacional i Menaxhimit të Fatkeqësive në Ministrinë e Shëndetësisë drejton të gjitha aktivitetet e përgjigjes të sektorit shëndetësor në kushtet e një fatkeqësie. Në këtë proces ai luan rol organizativ, komandues, koordinues dhe informues. Monitorimi i të gjitha aktiviteteve të përgjigjes të sektorit shëndetësor është gjithashtu një detyrë e tij. Në nivel qarku dhe rrethi funksionojnë komisionet e PPEC, pranë çdo qarku, rrethi dhe institucioni shëndetësor. Ato janë struktura që drejtojnë përgatitjen e emergjencave në vartësi të modelit të riskut dhe kapaciteteve që ato kanë.

Plani i emergjencave duhet të fillojë me dokumentin e autorizimit të Planit. Dokumenti duhet të miratohet dhe firmoset nga Drejtori Spitalit dhe Drejtori i Drejtorisë së Politikave Spitalore në Ministrinë e Shëndetësisë dhe miratimit nga Komisioni i Posaçëm pranë kësaj Ministrie.

Autorizimi përmban dhe qartëson elementët e mëposhtëm:

-Menaxhimin e Alarmit;

-Aktivizimin e sistemi të komandës, mekanizmit të komunikimi dhe menaxhimit të informacionit;

-Vlerësimin e shpejtë të dëmeve, identifikimin e problemeve, kapaciteteve aktuale, nevojave prioritare dhe rrugëve të sigurimit të tyre;

-Kujdesin optimal ndaj viktimave;

-Role të përcaktuara të strukturave drejtuese dhe vend-ndodhjen e tyre;

-Role dhe përgjegjësitë e përcaktuara për personelin kryesor;

-Administrimin e situatës mbështetur në Zonat kyçe

-Vënjen në dispozicion të ambienteve për shërbime të veçanta;

-trajnimin e duhur të personelit së bashku me partnerët e tjerë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of