Zvogëlohet pesha e familjeve në kontributin në ekonomi, rriten kompensimet për punonjësit

28/05/2020 1:12 PM 0 komente

Kontributi i familjeve në ekonomi (vlerën e shtuar bruto) ka qenë në rënie në vitin 2017. Në të kundërt, sektori jo financiar ka pasur ndikim më të madh në ekonomi. Një tjetër tendencë është rritja e kompensimeve të punonjësve, ndërkohë që si rrjedhojë fitimet bruto në ekonomi janë ulur.

INSTAT ka publikuar Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2017.

Gjatë vitit 2017, Vlera e Shtuar Bruto Nominale u rrit me 4,9 %, krahasuar me vitin 2016. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori Jo-Financiar (S.11) me 3,77 pikë përqindje,  ndërsa kontributin më të ulët e ka dhënë Sektori i Familjeve (S.14) me -0,20 pikë përqindje.

Në strukturën e Vlerës së Shtuar Bruto, Sektori Jo-Financiar (S.11) zë peshën më të madhe me 46,8 %, i  ndjekur nga Sektori i Familjeve (S.14) me 38,6 % të Vlerës së Shtuar Bruto në ekonomi, për vitin 2017.

Sipas INSTAT, sektori  jo-financiar përbëhet nga njësitë institucionale të cilat janë subjekte juridike të pavarura dhe prodhues tregu dhe aktiviteti kryesor i të cilave është prodhimi i të mirave dhe shërbimeve jo financiare.

Ndërsa Sektori i familjeve përbëhet nga individë dhe grupe individësh si konsumatorë dhe si sipërmarrës që prodhojnë mallra tregtare dhe shërbime financiare dhe jofinanciare (prodhues tregu) vetëm nëse, prodhimi i mallrave dhe shërbimeve nuk bëhet nga subjektet e veçanta të trajtuara si kuazi-korporata. Ai përfshin gjithashtu individë apo grupe individësh si prodhues mallrash dhe shërbimesh jofinanciare për konsum final vetjak.

Në vitin 2017, treguesi  Kompensimi i Punonjësve zë 69,4 % të Vlerës së Shtuar Bruto, nga 67,4 % që zinte në vitin 2016.

Gjatë viteve 2013-2017, vihet re një trend në rritje i këtij treguesi, duke ndjekur të njëjtin trend me Vlerën e Shtuar Bruto, për ekonominë gjithsej.

Kompensimi i Punonjësve shënoi rritje me 8,05 % në ekonominë gjithsej (S.1), krahasuar me vitin 2016.

Sektori Jo-Financiar (S.11) dhe Sektori i Familjeve (S.14), janë dy sektorët më të mëdhenj në ekonominë e vendit dhe përbëjnë përkatësisht 42,5 % dhe 43,9 % të kompensimit gjithsej të punonjësve. Në Sektorin Financiar (S.12)  operojnë një numër më i vogël njësish institucionale, të cilat përbëjnë 1,4 % të kompensimit të punonjësve. Sektori i Institucioneve Jo-fitimprurëse në Shërbim të Familjeve (S.15) përbën pjesën më të vogël të kompensimit të punonjësve me 0,6 %.

Fitimi Operativ Bruto në raport me Vlerën e Shtuar Bruto zë 29,7 % në vitin 2017 nga  30,8 %  që zinte në vitin 2016. Ky rezultat vjen si pasojë e rritjes më të lartë të treguesit të Kompensimit të Punonjësve prej 8,05 %,  krahasuar me rritjen prej 4,9 % të treguesit të Vlerës së Shtuar Bruto.

 

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of