Borxhi qeveritar arriti 85.9% të PBB-së në eurozonë, kryeson Greqia dhe Italia

23/07/2019 9:01 AM 0 komente

Në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, raporti i borxhit të qeverisë ndaj PBB-së në eurozonë (EA19) ishte 85.9%, krahasuar me 85.1% në fund të tremujorit të katërt të 2018. Në BE28, raporti u rrit nga 80.0% në 80.7%. Megjithatë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018, raporti i borxhit të qeverisë ndaj PBB ra në të dyja zonat e euros (nga 87.1% në 85.9%) dhe EU28 (nga 81.6% në 80.7%).

Kreditë përbënin përkatësisht 15.8% dhe 13.9%, ndërsa monedha dhe depozitat përfaqësonin 3.1% të eurozonës dhe 4.2% të borxhit të BE-së. Për shkak të përfshirjes së qeverive të Shteteve Anëtare të BE-së në asistencë financiare për disa Shtete Anëtare, gjithashtu publikohen të dhëna tremujore mbi huadhënien ndërqeveritare (IGL). Pjesa e IGL në PBB në fund të tremujorit të parë të vitit 2019 arriti në 2.0% në eurozonë dhe në 1.5% në BE28.

Borxhi qeveritar në fund të tremujorit të parë të vitit 2019 nga shteti anëtar

Rritja më e lartë e borxhit të qeverisë ndaj PBB-së në fund të periudhës së parë të vitit 2019 u regjistrua në Greqi (181.9%), Itali (134.0%), Portugali (123.0%), Belgjikë (105.1% ) dhe Qipro (105.0%) dhe më të ulëtat në Estoni (8.1%), Bullgaria (21.2%) dhe Luksemburgu (21.3%).

Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018, dymbëdhjetë shtetet anëtare regjistruan një rritje të borxhit të tyre ndaj PBB-së në fund të tremujorit të parë të vitit 2019 dhe uljes së rënies, ndërsa raporti mbeti i qëndrueshëm në Gjermani, Lituani dhe Sllovaki. Rritjet më të larta në raport u vëzhguan në Belgjikë (+ 3.1 pikë përqindjeje -pp), Qipro (+ 2.5 pikë përqindjeje), Irlanda (+2.0 pp) dhe Itali (+ 1.9pp). Zvogëlimi më i madh u regjistrua në Suedi (-2.5pp), Sllovenia (-2.3pp), Holandë, Mbretëria e Bashkuar (të dyja -1.5 pp) dhe Bullgaria (-1.4pp)

Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018, pesë Shtetet anëtare regjistruan një rritje në raportin e tyre në PBB në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, njëzet e një më pak dhe Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar nuk shënuan asnjë ndryshim. Rritja në raport u regjistrua në Qipro (+ 12.2pp), Greqi (+ 4.1pp), Letonia (+1.7 pp), Italia (+ 1.0pp) dhe Franca (+ 0.3pw), ndërkohë që uljet më të mëdha u regjistruan në Slloveni (- 7.6pp), Austria (-4.4 pp) dhe Hollanda (-4.2pp).

 

/EUROSTAT

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of