Indeksi i varfërisë multidimensionale, 14.3% e shqiptarëve jetojnë nën kufirin minimal të jetesës

29/08/2019 11:00 PM 0 komente

A po e ndjekin fëmijët shkollën? A kanë familjet qasje në ambientet e kujdesit shëndetësor?

A po marrin komunitetet ujë të pastër, rregullisht, dhe energji elektrike? A ushqehet rregullisht familja? Këta janë disa nga faktorët që mund të ilustrojnë varfërinë shumëdimensionale, e cila shikon privimet e ndryshme që njerëzit përballen në të njëjtën kohë në aspekte të ndryshme të jetës së tyre, jo thjesht mungesën e të ardhurave. Të gjithë këta faktorë janë pjesë e studimit të UNDP mbi Indeksin e Varfërisë Multidimensionale.

Sipas Indeksit të këtij viti, Shqipëria renditet në vendin e 68 e studiuar sipas kategorive të studimit, ku më mirë shfaqet Mali i Zi, i renditur i 50-i, ndjekur nga Serbia e 67-a. Ndërsa Maqedonia renditet e fundit në rajon, e 80-a. Shqipëria nuk ka ndryshime me raportin e një viti më parë, ndërsa specifikat e studimit tregojnë se përqindja e popullsisë që jetojnë në varfëri multidimensionale është 0.1%, ndërsa përqindja e popullsisë që jeton nën kufirin minimal të jetesës është 14.3%.
Gjetjet kryesore të raportit

– Në 101 vende, 1.3 miliardë njerëz — 23,1% — janë të varfër në shumë dimensione.
– Dy të tretat e njerëzve të varfër në shumë dimensione jetojnë në vendet me të ardhura të mesme.
– Ekziston një ndryshim masiv në varfërinë shumëdimensionale brenda vendeve. Për shembull, shkalla e varfërisë shumëdimensionale kombëtare e Ugandës (55.1%) është e ngjashme me mesataren e Afrikës Nën-Sahariane (57.5%), por incidenca e varfërisë shumëdimensionale në provincat e Ugandës varion nga 6.0% në 96.3%, një varg i ngjashëm me atë në Afrikën Sub-Sahariane (6.3-91.9%).

– Gjysma e 1.3 miliardë njerëzve shumë të varfër multidimensionale janë fëmijë nën moshën 18 vjeç. Një e treta janë fëmijë nën moshën 10 vjeç.

– Vëmendja e këtij viti mbi varfërinë e fëmijëve në Azinë e Jugut zbulon një larmi të konsiderueshme. Ndërsa 10.7% e vajzave të Azisë Jugore janë jashtë shkollës dhe jetojnë në një familje shumë të varfër multidimensionale, kjo mesatare fsheh ndryshime: në Afganistan janë 44.0%.

– Në Azinë e Jugut 22.7% e fëmijëve nën moshën 5 vjeç pësojnë pabarazi brenda shtëpisë në privimin e të ushqyerit (ku të paktën një fëmijë në familje është i kequshqyer dhe të paktën një fëmijë në familje nuk është). Në Pakistan, mbi një e treta e fëmijëve nën moshën 5 vjeç pësojnë pabarazi të tillë intra-familjare.

– Nga 10 vendet e zgjedhura për të cilat u analizuan ndryshimet me kalimin e kohës, India dhe Kamboxhia ulën vlerat e tyre MPI më shpejt – dhe ata nuk i lanë pas grupet më të varfra.

– Ekziston një ndryshim i gjerë në të gjithë vendet në pabarazi midis njerëzve shumë të varfër – domethënë në intensitetin e varfërisë që përjeton secili person i varfër. Për shembull, Egjipti dhe Paraguai kanë vlera të ngjashme MPI, por pabarazia midis njerëzve të varfër në shumë dimensione është dukshëm më e lartë në Paraguai.

 

 

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of