Konflikti i markave, 27 çështje në Gjykatë vitin e shkuar, dominon konkurrenca e pandershme

22/11/2019 12:30 PM 0 komente

Gjatë vitit të shkuar, çështjet e çuara në Gjykatë për shkak të problematikave që lidhen me të drejtën e pronësisë, kanë qenë në total 27.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, e cila ka qenë palë e përfshirë në çështje, ky numër ka qenë në rënie krahasuar me 2017.

DPPI përfaqësohet në gjykatë në rastet kur ankimohen vendimet e Bordit të Apelit, në të cilat merr pjesë në gjykim si palë e paditur dhe bën mbrojtjen e vendimeve të saj me anë të prapësimeve, shpjegimeve dhe provave që paraqet në gjykatë. 

Gjithashtu, DPPI merr pjesë në proceset gjyqësore si person i tretë edhe në

çështje me objekt zhvlerësimin, shfuqizimin e markave, konkurrencën e pandershme, etj. 

Gjatë vitit 2018, PPI ka ndjekur 27 çështje në gjykatë:

– 8 (tetë) çështje në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

– 17 (shtatëmbëdhjetë) çështje në Gjykatën  Administrative të Shkallës së Parë, 

– 1 (një) çështje në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë,

– 1(një) çështje në Gjykatën e Apelit, Tiranë.

Në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka marrë pjesë për një çështje si palë e paditur me

objekt  Shfuqizim Vendim Bordit,  2 çështje e paditur me objekt Shfuqizim marke dhe pesë çështje si person i tretë,  me objekt konkurrencë e pandershme.

Në  gjykatën Administrative të Shkallës së Parë ka marrë pjesë si palë e paditur, ku 16 çështje me objekt shfuqizim vendim bordit e Apelimit dhe një çështje me objekt pavlefshmëri absolute e aktit administrativ të DPPI-së.

Në gjykatën Administrative të Apelit DPPI ka ndjekur 1(një) çështje me objekt shfuqizimin e

vendimit të Bordit të Apelit, si palë e paditur. Në gjykatën e Apelit është ndjekur 1(një) çështje  me objekt konstatim konkurrencë e pandershme, ku DPPI ka qenë palë e paditur.

Sipas të dhënave bëhet e ditur se rastet gjyqësore në fushën e markave e patentave janë në rënie, pasi në 2017 pati rreth 54 procese gjyqësore në këtë fushë.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of