Regjistri rajonal i Ballkanit Perëndimor, BERZH: Së shpejti, edhe Shqipëria

18/04/2019 10:00 AM 0 komente

Një portal i ri rajonal i regjistrimit të biznesit në Ballkanin Perëndimor do t’u sigurojë investitorëve informacione transparente dhe lehtësisht të arritshme për kompanitë vendase. Projekti, i cili ka nisur të operojë falë mbështetjes nga BERZH, përfshin të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Biznes dhe Shkëmbimi i të Dhënave Financiare (BIFIDEX https://www.bifidex.com/) është krijuar fillimisht nga Agjencia Serbe e Regjistrimit të Bizneseve dhe Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë Veriore si vendet e para në rajon për t’u bashkuar me këtë iniciativë rajonale. Portali do të shërbejë si një pikë informacioni për bizneset dhe investitorët, duke ofruar informacion të përditësuar nga agjencitë kombëtare të regjistrit të biznesit.

Baza e të dhënave aktualisht përfshin mbi 500,000 kompani dhe ofron informacione për pronësinë e kompanisë, qeverisjen, raportet financiare, ndryshimet organizative etj.

BERZH, përmes një njoftimi të fundit, bëri me dije se edhe Shqipëria do të jetë pjesë e kësaj baze të dhënash.

Një bazë të dhënash do t’u mundësojë palëve të interesuara të kërkojnë për kompani aktive në një sektor të caktuar, një vend gjeografik ose kritere të tjera të paracaktuara. Portali është një rezultat i drejtpërdrejtë i Iniciativës për Klimën e Investimeve dhe të Qeverisjes së BERZH-it, e cila synon të përmirësojë mjedisin e biznesit në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e tjera ku vepron Banka. Përmirësimi i qasjes në informata të përditësuara dhe të besueshme dhe rritja e transparencës do të inkurajojë besim më të madh në tregjet vendore.

EBRD ka mbështetur zhvillimin e portalit Regjional të Regjistrimit të Regjistrimit të Ballkanit Perëndimor dhe do të vazhdojë të mbështesë zgjerimin e iniciativës dhe integrimin e regjistrave të tjerë të biznesit në Ballkanin Perëndimor në BIFIDEX.
Zsuzsanna Hargitai, Drejtoresha Rajonale e BERZH për Ballkanin Perëndimor dhe Kreu për Serbinë, tha: “Ne jemi të kënaqur me dimensionin rajonal të projektit dhe ne punojmë drejt përfshirjes së regjistrave të tjerë të biznesit nga rajoni kur marrin të dhëna të gatshme, në përputhje me “axhendën e lidhjes” për Ballkanin Perëndimor që ne po ndjekim me partnerët tanë”.

Marija Boškovka Jankovski, drejtore e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë Veriore, tha: “Këto nisma hapin rrugën për krijimin e një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që i gjithë rajoni të transformohet nga një rajon me konotacione negative që na ka sjellë dekada të fundit, në një rajon të njohur nga parimet e respektit reciprok, bashkëpunimit dhe sinergjisë së ekonomive tona”.

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of