Sondazhi i Gallup, shqiptarët preferojnë të dhurojnë para dhe jo kohë për bamirësi

13/12/2018 11:25 PM 0 komente

Në 2017, Gallup pyeti të rriturit në 146 vende nëse ata kishin dhuruar para për një organizatë bamirëse, kohë vullnetare për një organizatë ose ndihmuan një të huaj në nevojë brenda muajit të kaluar. Mesatarisht, më shumë se katër në 10 njerëz në mbarë botën thanë se kishin ndihmuar një të huaj ose një person të huaj kur ishte në nevojë (43%), ndërsa shumë më pak thanë se kishin dhuruar para (27%) ose kishin dhënë vullnetarisht kohën e tyre (18%). Sipas Gallup, shqiptarët hynin në popujt me përqindjen më të ulët të dhurimit të kohës për bamirësi, përkatësisht me 7 %, tendencë kjo thuajse e gjithë rajonit.

Në vitin 2017, sipas raportit, gati 1.4 miliardë kishte dhuruar para për një bamirësi, pothuajse 1 miliardë kishin dhënë vullnetarisht kohën e tyre në një organizatë dhe 2.2 miliardë kishin ndihmuar një të huaj në nevojë gjatë muajit të kaluar.

Gallup përpilon përgjigjet “pozitive” ndaj këtyre tri pyetjeve, për të arritur në një rezultat të indeksit të Angazhimit Civil për secilin vend. Sipas këtij indeksi, Shqipëria renditet e 72-ta nga 146 shtete, penalizohet me kohën më të ulët të angazhimit për bamirësi.

Rezultati i indeksit për botën në përgjithësi në 2017 është 30 nga një 100 e mundshme; Shqipëria ka një pikësim prej 26 pikësh, poshtë mesatares botërore dhe të ngjashme me atë në rajon.

Rezultatet e vendeve shkonin gjerësisht, nga një e lartë prej 59 në Indonezi dhe Australi, në një të ulët prej 15 në Jemen. Indonezia dhe Australia janë shfaqur vazhdimisht në 10 vendet më të larta me rezultatet më të larta të angazhimit qytetar gjatë disa viteve të fundit dhe rezultatet e tyre në 2017 nuk ishin shumë të ndryshme nga 2016.

Ndonëse Gallup gjen një lidhje të fortë midis indeksi i Angazhimit Qytetar dhe PBB për frymë, vendet me popullsinë më të angazhuar në aspektin civil në botë nuk janë gjithmonë më të pasurit.. Për shembull, Indonezia me të ardhura të mesme më të ulëta e kryesuan listën
2017, dhe vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta si Kenia dhe Mianmar gjithashtu bënë një paraqitje në mesin e vendeve me rezultatet më të larta në indeks.

Raporti bën me dije se , disa nga vendet dhe territoret ku popullatat ishin më pak të angazhuara në mënyrë civile, ishin pikërisht ata që vazhdojnë të vuajnë nga problemet ekonomike dhe trazirat politike, si Jemeni, Palestina, Greqia. Megjithatë, me një rezultat prej 17 në 2017, nivelet e angazhimit qytetar vazhduan të ishin ndër më të ulëtat në botë në Kinë.


Në mbarë botën, njerëzit kanë më shumë gjasa që të japin para se sa të vullnetarizojnë kohën e tyre. Të rriturit në mbarë botën vazhdojnë të kenë më pak gjasa që të japin kohën e tyre (18%) sesa të japin paratë e tyre (27%) ose të ndihmojnë një të huaj në nevojë (43%). Një tjetër gjetje tregon se , në mbarë botën, njerëzit kanë më shumë gjasa të ndihmojnë një të huaj.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of