Bankat do të raportojnë çdo tre muaj për 20 huamarrësit më të mëdhenj

21/09/2020 11:00 AM 0 komente
TEMA TE NGJASHME:

Banka e Shqipërisë miratoi këtë muaj ndryshimet në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha”.

Rregullorja e ndryshuar do të hyjë në fuqi në qershor 2021 dhe do të kërkojë nga bankat të raportojnë çdo tre muaj ekspozimet te klientët individualë ose grupeve të personave të lidhur, vlera e të cilave prek kufirin e 10% të kapitalit rregullator të bankës, si dhe ekspozimet që arrijnë kufirin e 10% të kapitalit të nivelit të parë.

Bankat duhet të raportojnë çdo tre muaj për 20 ekspozimet më të mëdha të tyre, pavarësisht nëse ato e prekin kufirin e 10% të kapitalit rregullator të bankës.

Paralelisht, bankat duhet të raportojnë 10 ekspozimet më të mëdha ndaj institucioneve të mbikëqyrura, pavarësisht nëse arrijnë ose tejkalojnë ose jo 10% të kapitalit rregullator. Një raportim i veçantë duhet bërë për të gjitha ekspozimet e bankave sistemike kundrejt bankave të tjera me rëndësi sistemike, pavarësisht vlerës.

Rregullorja e re vendos edhe limite ekspozimi të bankave sistemike kundrejt njëra-tjetrës. Ky limit do të jetë raporti prej 15% ndaj kapitalit të nivelit të parë.

Banka e Shqipërisë ka identifikuar pesë banka sistemike, që janë njëkohësisht pesë bankat më të mëdha në vend, BKT, Credins, Raiffeisen, Intesa Sanpaolo dhe OTP.

Një raportim më vete do të bëhet për të gjitha ekspozimet, pavarësisht nga vlera, te personat në marrëdhënie të veçantë me bankën, si administratorët, anëtarët e organeve drejtuese apo aksionerët, etj.

Ndryshimet në rregullore synojnë një kontroll më rigoroz mbi kreditë e mëdha të bankave, por edhe të ekspozimeve e tyre ndaj njëra-tjetrës, me qëllim shmangien e përcjelljes së goditjeve, sidomos në nivel të institucioneve me rëndësi sistemike.

Ekspozimet e mëdha tek klientët korporativë dhanë ndikimin kryesor në keqësimin e cilësisë së portofolit të kredisë së sistemit bankar gjatë viteve të krizës. Këto ekspozime shkaktuan raporte të kredive me probleme që për banka të veçanta kaluan edhe pragun e 50%.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of