Hapet tenderi për interkonjeksionin e Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë; Loti 1 afat deri 28 tetor

09/08/2019 1:00 PM 0 komente

Operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në pronësi të Maqedonisë së Veriut (OST) MEPSO ka hapur tenderin për të ndërtuar një linjë transmetimi 400 kV dhe një nënstacion të ri 400/110 kV në afërsi të Ohrit për të siguruar Maqedoninë e Veriut një ndërlidhje të energjisë elektrike me Shqipërinë.

Projekti i ndërlidhjes së energjisë elektrike nga Maqedonia e Veriut përfshin (i) ndërtimin e infrastrukturës së transmetimit të energjisë nga Manastiri në kufirin shqiptar, me nënstacion në Ohër dhe (ii) futjen e komponentëve Smart Grid në MEPSO, sipas informacionit të disponueshëm në faqen e internetit të Evropianit Banka për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), e cila ka aprovuar një kredi deri në 37 milion euro, për projektin 49 milion euro.

BE po bashkëfinancon projektin me një grant 12 milion euro. Për më tepër, Luksemburgu po siguron fonde për ndihmë teknike MEPSO. Ofertat për Lot 1 do të mbarojnë deri më 28 tetor.

Loti 1 ka të bëjë me projektimin, prokurimin, instalimin, testimin dhe vënien në përdorim të një linje të transmetimit 400 kV (OHTL) nga 400/110 kV NS Manastir 2, përmes 400/110 kV NS Ohër në kufirin maqedonas-shqiptar. Kontrata pritet të fillojë në 20 dhjetor 2019 dhe të zgjasë rreth 30 muaj.

I njëjti afat kohor dhe afati kohor zbatohet për Lot 2, në lidhje me projektimin, prokurimin, instalimin, testimin dhe vënien në punë të nënstacionit 400/110 kV në Ohër dhe Zgjatje të nënstacionit 400 kV Manastir 2.

Ky tender do të bëhet me prokurimin elektronik duke përdorur Portalin e Prokurimit E Klientit EBRD (ECEPP).

Duke siguruar ndërlidhjen e parë mes Maqedonisë Veriore me Shqipërinë, projekti do të sigurojë lidhjen që mungon në iniciativën për të krijuar një korridor transmetimi të energjisë elektrike Lindje-Perëndim midis Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Italisë.

Seksioni midis Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriore ka përfunduar. Shqipëria dhe Mali i Zi janë të lidhura me një linjë 400kV dhe kablloja nëndetëse midis Italisë dhe Malit të Zi planifikohet të vihet në përdorim tregtar deri në fund të vitit.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of