Jeni duke lexuar në: 508

Abonohuni:

Kalendari i Botimit të Statistikave Ekonomike


« Maj 2016 »
Hënë Martë Mërkurë Enjte Premte Shtunë Diel
            1
2 3 4 5* Struktura e kapitalit aksioner all day
* Të ardhurat dhe shpenzimet për sistemin bankar all day
* Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve të sistemit bankar all day
* Çmimet Indeksi i Çmimeve të Konsumit Prill 2016 all day
* Tregues të përqendrimit të veprimtarisë bankare all day
* Tregues të kapitalit dhe cilësisë së aktiveve all day
* Depozitat sipas rrethit all day
* Kredia sipas rretheve, afatit, subjekteve dhe aktivitetit ekonomik all day
* Aktivet - Struktura për sistemin bankar all day
* Pasivet - Struktura për sistemin bankar all day
* Kredia sipas qëllimit, monedhës dhe aktivitetit ekonomik all day
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16* Shqipëria në Shifra 2015 all day
* Të dhëna të bankës qendrore all day
17 18 19 20* Popullsia Femra dhe Meshkuj 2016 all day
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30* Kredia sipas qëllimit, monedhës dhe aktivitetit ekonomik all day
* Normat e interesit all day
* Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit all day
* Tregtia e Jashtme Prill 2016 all day
* Kredia e re sipas monedhës all day
* Kredia për ekonominë all day
* Të dhëna të bankave paradepozituese all day
* Të dhëna të korporatave të tjera depozituese all day
* Paraqitja monetare e korporatave depozituese all day
* Depozitat all day
* Agregatët monetarë all day
31* Produkti i Brendshëm Bruto Gjysmë Final 2014 all day